Leenfonds Meppel


Hoe werkt het Voorwaarden De Aanvraag Contact ANBI Bijdrage Energietoeslag Armekant Meppel Schuldhulpmaatje Leergeld Meppel Humanitas Werk en Inkomen


Meppel deelt warmte, doet u mee?

Zoals u allemaal weet stijgen de energieprijzen enorm. Dit betekent voor heel veel mensen echte financiële problemen.

Gelukkig doet onze overheid ook iets om de pijn te verzachten. Elk huishouden krijgt in november en december €  190,00 korting op de energierekening en er komt een prijsplafond in 2023.


Voor sommigen zal deze tweemaal € 190,00 niet voldoende zijn om hun problemen op te lossen. Anderen zullen dit bedrag niet echt nodig hebben.

Wat zou het mooi zijn als de mensen die het niet echt nodig hebben iets kunnen betekenen voor de degene die in de problemen raken.


Stichting Leenfonds Meppel, diverse welzijnsorganisaties, de Gemeente Meppel en diverse kerken willen samenwerken en in Meppel uitvoering geven aan deze regeling.

Deze regeling wordt het Energiefonds Meppel genoemd


Aan u de vraag: wanneer u denkt de energiebijdrage van € 380,00 (of een gedeelte hiervan) niet echt nodig te hebben, wilt u dan een gift doen op de bankrekening  NL43 RABO 0314 6632 07 t.n.v. Stichting Leenfonds Meppel o.v.v. Bijdrage Energiefonds Meppel.


De uitvoering van het energiefonds Meppel ligt bij stichting Leenfonds Meppel.

Stichting Leenfonds Meppel zorgt ervoor dat uw bijdrage voor 100% ten goede komt aan huishoudens in onze gemeente die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien.Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Henk Rous, Stichting Leenfonds Meppel,

06-1300 1771